Sản phẩm - Fujiion
Lọc sản phẩm

Lõi lọc nước

Lõi lọc nước là chi tiết quan trọng trong máy lọc nước. Lõi lọc nước được chia theo từng cấp độ lọc, mỗi cấp độ lọc, lõi lọc đều có một chức năng lọc riêng để loại bỏ tất cả các thành phần tạp chất độc hại ra khỏi nguồn nước, cung cấp nguồn nước sạch cho người dùng. 

Loading...